Menüü

Riina Varts

Executive Coaching & Consulting

Meeskonna coaching

Aitan Sul juhina koos meeskonnaga sihte seada, oma inimesi eesmärkide saavutamisele ja elluviimisele innustada ning inspireerida. Töötame meeskonna ja selle liikmetega, nii koos kui ka eraldi. Sõnastame üheskoos eesmärgi, uurime meeskonda nii seest kui väljast. Vaatame kes siia kuuluvad ja mis on meeskonna roll. Mis meeskonda mõjutab ja kes on selle huvigrupid? Arendame meeskonda ja selle liikmeid.

Fookuses on nii ülesande (eesmärk, rollid, vastutus, protsessid) kui ka inimsuhetega seonduv (meeskonna dünaamika ja areng).

What team coaching can do is to re-energise, refocus and create collective habits of success (David Clutterbuck).

Võta ühendust

kell